CONVIVIO
Trattato primo
I, i, 1-19 I, viii, 1-18
I, ii, 1-17 I, ix, 1-11
I, iii, 1-11 I, x, 1-14
I, iv , 1-13 I, xi, 1-21
I, v, 1-15 I, xii, 1-13
I, vi, 1-11 I, xiii, 1-12
I, vii, 1-16
Trattato secundo
canzone prima
II, i, 1-15 II, ix, 1-8
II, ii, 1-9 II, x, 1-11
II, iii, 1-18 II, xi, 1-10
II, iv, 1-17 II, xii, 1-10
II, v, 1-18 II, xiii, 1-30
II, vi, 1-10 II, xiv, 1-21
II, vii, 1-12 II, xv, 1-12
II, viii, 1-16
Trattato terzo
canzone seconda
III, i, 1-13 III, ix, 1-16
III, ii, 1-19 III, x, 1-10
III, iii, 1-15 III, xi, 1-18
III, iv, 1-13 III, xii, 1-14
III, v, 1-22 III, xiii, 1-11
III, vi, 1-13 III, xiv, 1-15
III, vii, 1-17 III, xv, 1-20
III, viii, 1-22
Trattato quarto
canzone terza
IV, i, 1-11 IV, xvi, 1-10
IV, ii, 1-18 IV, xvii, 1-12
IV, iii, 1-10 IV, xviii, 1-6
IV, iv, 1-14 IV, xix, 1-10
IV, v, 1-20 IV, xx, 1-10
IV, vi, 1-20 IV, xxi, 1-14
IV, vii, 1-15 IV, xxii, 1-18
IV, viii, 1-16 IV, xxiii, 1-16
IV, ix, 1-17 IV, xxiv, 1-18
IV, x, 1-12 IV, xxv, 1-13
IV, xi, 1-14 IV, xxvi, 1-15
IV, xii, 1-20 IV, xxvii, 1-20
IV, xiii, 1-16 IV, xxviii, 1-19
IV, xiv, 1-15 IV, xxix, 1-11
IV, xv, 1-18 IV, xxx, 1-6